Sociale doelen

Lions Club Deinze evalueert permanent nieuwe noden en mogelijkheden.

“ST.A.D. (studentenactie Deinze)”

Via ons nieuwste project ST. A. D. (studenten actie Deinze) geven wij aan talentvolle jongeren de mogelijkheid om verder te studeren en dit via financiële middelen maar ook via een peterschap of coaching pogen wij enkele jongeren die zouden uit “de boot” kunnen vallen alle kansen te geven om zichzelf verder te ontplooien via het voorgezet onderwijs in de hoop dat zij uit de moeilijke en soms vicieuze cirkel van kans armoede  geraken.